Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Παρατηρητήρια Τιμών


Παρατηρητήριο Τιμών Βασικών Καταναλωτικών Προϊόντων σε Αρτοποιεία 10.09.2015


Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της λειτουργίας της αγοράς του λιανικού εμπορίου και της πληροφόρησης των καταναλωτών, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών έχει προβεί σε νέα έρευνα του επιπέδου τιμών λιανικής πώλησης που αφορά βασικά καταναλωτικά προϊόντα που πωλούνται σε αρτοποιεία.

Το νέο Παρατηρητήριο τιμών για τα αρτοποιεία καλύπτει συνολικά 54 βασικά καταναλωτικά προϊόντα (καλάθι παρούσας έρευνας) που διακινούνται και πωλούνται από αρτοποιεία, που δραστηριοποιούνται σε παγκύπρια κλίμακα, καθώς και από τοπικά αρτοποιεία σ΄όλες τις πόλεις.

Για να δείτε τα αποτελέσματα του Παρατηρητηρίου ανοίξτε τα πιο κάτω αρχεία.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑνακοίνωση-Παρατηρητήριο κρεοπωλείων 100915.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου ExcelParatiritirio_Synikiakon Kreopoleion 100915.xls

Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις