Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Πληροφορίες για Καταναλωτές


Τελευταία Ενημέρωση:

04/10/2021 02:30 PM


Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών (ΕΕΔ)


Εγκεκριμένοι Φορείς ΕΕΔ
Οι πιο κάτω Φορείς ΕΕΔ έχουν εγκριθεί για τους σκοπούς του περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμου του 2015 (85(Ι)/2017).

Η Αρμόδια Αρχή εξακολουθεί να δέχεται αιτήσεις και αναμένεται ότι θα προστεθούν και νέοι Φορείς ΕΕΔ μόλις η διαδικασία εξέτασης της αίτησης τους ολοκληρωθεί.


Ονομασία εγκεκριμένου Φορέα ΕΕΔ
Τομείς κάλυψης

Λογότυπο ΓΕΡΗΕΤ

Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων - ΓΕΡΗΕΤ
www.ocecpr.org.cy
.

Ταχυδρομικές υπηρεσίες και ηλεκτρονικές επικοινωνίες – Όλοι οι τομείς


Λογότυπο ICLAIM

Διεπιστημονικό Κέντρο Δικαίου, Εναλλακτικών και Καινοτόμων Μεθόδων - ICLAIM
www.iclaimcentre.org
.
ΌΛΟΙ οι τομείς εκτός από:
 • Ταχυδρομικές υπηρεσίες και ηλεκτρονικές επικοινωνίες
 • Ηλεκτρική ενέργεια
 • Αέριο
 • Άλλες πηγές ενέργειας
 • Τυχερά παιχνίδια, λαχειοφόρες αγορές
 • Κατασκευή Νέων Κατοικιών
 • Υπηρεσίες συντήρησης και βελτίωσης σπιτιών
 • Εκπαίδευση (Όλοι οι υπό-τομείς)
 • Σιδηρόδρομοι
 • Ποτάμια, άλλες υπηρεσίες μεταφοράς νερού


Λογότυπο ΕΤΕΚ

Κέντρο Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών ΕΤΕΚ - Κέντρο ΕΜΕΔ ΕΤΕΚ
www.etek.org.cy
 • Αγαθά για συντήρηση και βελτίωση της κατοικίας
 • Ηλεκτρονικά αγαθά (μη-ΤΠΕ/ψυχαγωγίας)
 • Αγαθά τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Καινούργια αυτοκίνητα
 • Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα
 • Άλλα μέσα προσωπικής μεταφοράς
 • Ανταλλακτικά και εξαρτήματα για οχήματα και άλλα μέσα προσωπικής μεταφοράς
 • Καύσιμα και λιπαντικά για οχήματα και άλλα μέσα προσωπικής μεταφοράς
 • Ηλεκτρικές συσκευές προσωπικής μέριμνας
 • Προϊόντα για καθαρισμό και συντήρηση, είδη για καθαρισμό και μη διαρκή οικιακά είδη
 • Ύδρευση
 • Ηλεκτρικό ρεύμα
 • Αέριο
 • Άλλες πηγές ενέργειας
 • Υπηρεσίες που συνδέονται με ακίνητα
 • Κατασκευή νέων κατοικιών
 • Υπηρεσίες συντήρησης και βελτίωσης κατοικιών
 • Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και άλλων μεταφορικών μέσων
 • Τραμ, λεωφορείο, μετρό και υπόγειος σιδηρόδρομος
 • Θαλάσσιες, ποτάμιες και λοιπές μεταφορές μέσω πλωτών οδών
 • Υπηρεσίες μεταφορικών υποδομών
Κυπριακό Κέντρο Καταναλωτή για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών
www.adrcyprus.com
 • Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες Αναψυχής
 • Καταναλωτικά Αγαθά
 • Μεταφορικές Υπηρεσίες
 • Γενικές Καταναλωτικές Υπηρεσίες
 • Υγεία
 • Εκπαίδευση
 • Ενέργεια και ΝερόΕνιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης
(Χρηματοοικονομικός Επίτροπος)
www.financialombudsman.gov.cy
 • Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες - Όλοι οι τομείς


Ο πλήρης κατάλογος των εγκεκριμένων Φορέων ΕΕΔ, βρίσκεται επίσης στην πλατφόρμα ΗΕΔ της Ε. Επιτροπής.


Έχετε απορίες; Ρωτήστε μας!
Λογαριασμοί Πληρωμών

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις