Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Δελτία τιμών καυσίμων


Τα Εβδομαδιαία Δελτία Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων ετοιμάζονται από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών για τις τιμές των καυσίμων.

Τα Δελτία αναλύουν τη διακύμανση των λιανικών τιμών των καυσίμων στην Κύπρο και παραθέτουν σύγκριση με τις αντίστοιχες τιμές που ισχύουν στην ΕΕ, καθώς και με τον διεθνή δείκτη τιμών Platt's.

Αρχείο Δελτίων Καυσίμων:
Εβδομαδιαία Δελτία Τιμών Καυσίμων 2023
Εβδομαδιαία Δελτία Τιμών Καυσίμων 2022
Εβδομαδιαία Δελτία Τιμών Καυσίμων 2021
Εβδομαδιαία Δελτία Τιμών Καυσίμων 2020
Εβδομαδιαία Δελτία Τιμών Καυσίμων 2019
Εβδομαδιαία Δελτία Τιμών Καυσίμων 2018
Εβδομαδιαία Δελτία Τιμών Καυσίμων 2017
Εβδομαδιαία Δελτία Τιμών Καυσίμων 2016
Εβδομαδιαία Δελτία Τιμών Καυσίμων 2015Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις