Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Εποχιακά
Hide details for [<font class="simpletitle">]2022[</font>]2022
- 22/12/2022 Παρατηρητήριο Τιμών Χριστουγέννων 2022
 
- 20/04/2022 Παρατηρητήριο Τιμών για το Πάσχα (2022)
 
- 04/03/2022 Παρατηρητήριο Τιμών Καθαράς Δευτέρας 2022
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2021[</font>]2021
- 17/12/2021 Παρατηρητήριο Τιμών Χριστουγέννων 2021
 
- 28/04/2021 Παρατηρητήριο Τιμών για το Πάσχα 2021
 
- 12/03/2021 Παρατηρητήριο Τιμών Καθαράς Δευτέρας 2021
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2020[</font>]2020
- 18/12/2020 Παρατηρητήριο Τιμών για τα Χριστούγεννα 2020
 
- 15/04/2020 Παρατηρητήριο Τιμών για το Πάσχα 2020
 
- 28/02/2020 Παρατηρητήριο Τιμών Καθαράς Δευτέρας 2020
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2019[</font>]2019
- 20/12/2019 Παρατηρητήριο Τιμών για τα Χριστούγεννα 2019
 
- 24/04/2019 Παρατηρητήριο Τιμών για το Πάσχα 2019
 
- 08/03/2019 Παρατηρητήριο Τιμών Καθαράς Δευτέρας 2019
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2018[</font>]2018
- 21/12/2018 Παρατηρητήριο τιμών - Χριστούγεννα 2018
 
- 16/02/2018 Παρατηρητήριο Τιμών Καθαράς Δευτέρας 2018
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2017[</font>]2017
- 21/12/2017 Παρατηρητήριο τιμών - Χριστούγεννα 2017
 
- 11/04/2017 Παρατηρητήριο Τιμών - Πάσχα 2017
 
- 23/02/2017 Παρατηρητήριο Τιμών Καθαράς Δευτέρας 2017
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2016[</font>]2016
- 20/12/2016 Παρατηρητήριο τιμών - Χριστούγεννα 2016
 
- 28/04/2016 Παρατηρητήριο Πάσχα 2016
 
- 10/03/2016 Παρατηρητήριο Τιμών Καθαράς Δευτέρας 2016
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2015[</font>]2015
- 18/12/2015 Γιορτές Χριστουγέννων 2015 - Χριστουγεννιάτικο Τραπέζι
 
- 18/12/2015 Γιορτές Χριστουγέννων 2015 - Εδέσματα
 
- 18/12/2015 Γιορτές Χριστουγέννων 2015 - Τιμές Κρέατων
 
- 06/04/2015 Παρατηρητήριο Πάσχα 2015 - Τιμές Κρεάτων
 
- 06/04/2015 Παρατηρητήριο Πάσχα 2015 - Εδέσματα
 
- 18/02/2015 Παρατηρητήριο Τιμών Καθαράς Δευτέρας 2015
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2014[</font>]2014
- 16/12/2014 Παρατηρητήριο Χριστουγέννων 2014 - Χριστουγεννιάτικο Τραπέζι
 
- 16/12/2014 Παρατηρητήριο Χριστουγέννων 2014 - Εδέσματα
 
- 16/12/2014 Παρατηρητήριο Χριστουγέννων 2014 - Τιμές Κρεάτων
 
- 14/04/2014 Παρατηρητήριο Πάσχα 2014 - Εδέσματα
 
- 14/04/2014 Παρατηρητήριο Πάσχα 2014 - Τιμές Κρεάτων
 
- 26/02/2014 Παρατηρητήριο Τιμών Καθαράς Δευτέρας 2014
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2013[</font>]2013
- 16/12/2013 Παρατηρητήριο Χριστουγέννων 2013 - Τιμές Κρεάτων
 
- 16/12/2013 Παρατηρητήριο Χριστουγέννων 2013 - Εδέσματα
 
- 16/12/2013 Παρατηρητήριο Χριστουγέννων 2013 - Χριστουγεννιάτικο Τραπέζι
 
- 25/04/2013 Παρατηρητήριο Πάσχα 2013 - Τιμές Κρεάτων
 
- 25/04/2013 Παρατηρητήριο Πάσχα 2013 - Εδέσματα
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2012[</font>]2012
- 18/12/2012 Παρατηρητήριο Χριστουγέννων 2012 - Τιμές Κρεάτων
 
- 18/12/2012 Παρατηρητήριο Χριστουγέννων 2012 - Χριστουγεννιάτικο Τραπέζι
 
- 17/12/2012 Παρατηρητήριο Χριστουγέννων 2012 - Εδέσματα
 
- 09/04/2012 Παρατηρητήριο Πάσχα 2012 - Εδέσματα
 
- 05/04/2012 Παρατηρητήριο Πάσχα 2012 - Τιμές Κρεάτων
 Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις