Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Πετρελαιοειδή


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή αναγνωρίζει ότι το κυριότερο μέτρο για την ενίσχυση της διαφάνειας για τις τιμές των καυσίμων, είναι η ανάπτυξη μηχανισμού ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού, ο οποίος θα μπορεί να προσφέρει πληροφόρηση σχετικά με τις λιανικές τιμές καυσίμων, τη σύνθεση της λιανικής τιμής, καθώς και στοιχεία για την προσαρμογή των τιμών λιανικής στις μεταβολές διεθνών τιμών.

Στο πιο πάνω πλαίσιο, η Υπηρεσία έχει αναπτύξει τα πιο κάτω εργαλεία για άμεση και ακριβή ενημέρωση των καταναλωτών:


Παρατηρητήριο Καυσίμων
Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων
Βρείτε, σε πραγματικό χρόνο, τα πιο φθηνά καύσιμα στην περιοχή σας. Το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων έχει αξιοποιηθεί από ιδιώτες για την ανάπτυξη αντίστοιχων εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα, οι οποίες διατίθενται δωρεάν.
μετάβαση στο Παρατηρητήριο...

Για επιχειρήσεις: Μπορείτε να βρείτε το Έντυπο Καταχώρησης Στοιχείων Πρατηρίου Λιανικής Πώλησης Πετρελαιοειδών εδώ. Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπό την ευθύνη του οποίου λειτουργεί πρατήριο λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών.
Εβδομαδιαία Δελτία ΚαυσίμωνΕβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων
Το δελτίο αναλύει, σε εβδομαδιαία βάση, τη διακύμανση των λιανικών τιμών των καυσίμων στην Κύπρο και παραθέτει σύγκριση με τις αντίστοιχες τιμές που ισχύουν στην ΕΕ, καθώς και με τον διεθνή δείκτη τιμών Platt's.
μετάβαση στα Δελτία Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων...


FAQsΕπιπρόσθετα, με στόχο την καλύτερη πληροφόρηση των καταναλωτών, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχει εκδώσει έντυπο στο οποίο δίνονται, με απλό και κατανοητό τρόπο, απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα αναφορικά με τη διαμόρφωση των τιμών των καυσίμων στην Κύπρο.
Σχετικά Αρχεία:

Παρατηρητήριο_Καυσίμων-Καταχώρηση_πρατηρίου.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 721,54Kb)
FAQs - Καύσιμα.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 306,3Kb)

No documents found
Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις