Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά
Hide details for [<font class="simpletitle">]2023[</font>]2023
- 18/01/2023 Παρατηρητήριο Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2022[</font>]2022
- 09/12/2022 Παρατηρητήριο Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών
 
- 11/11/2022 Παρατηρητήριο Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών
 
- 14/10/2022 Παρατηρητήριο Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών
 
- 16/09/2022 Παρατηρητήριο Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών
 
- 12/08/2022 Παρατηρητήριο Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών
 
- 15/07/2022 Παρατηρητήριο Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών
 
- 10/06/2022 Παρατηρητήριο Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών
 
- 13/05/2022 Παρατηρητήριο Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών
 
- 15/04/2022 Παρατηρητήριο Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών
 
- 11/03/2022 Παρατηρητήριο Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών
 
- 11/02/2022 Παρατηρητήριο Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών
 
- 17/01/2022 Παρατηρητήριο Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2021[</font>]2021
- 10/12/2021 Παρατηρητήριο Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών
 
- 11/11/2021 Παρατηρητήριο Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών
 
- 06/10/2021 Παρατηρητήριο Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών
 
- 08/09/2021 Παρατηρητήριο Βασικών Καταναλωτικών Αγαθών
 Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις