Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Δομή


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή αποτελείται από τους πιο κάτω τέσσερις Κλάδους:

  • Κλάδος Ανταγωνισμού και Σχέσεων με Οργανωμένους Φορείς
  • Κλάδος Οικονομικών Συμφερόντων των Καταναλωτών και Πετρελαιοειδών
  • Κλάδος Επιθεωρήσεων και Λήψεως Παραπόνων.
  • Κλάδος Ασφάλειας Προϊόντων

Η Υπηρεσία λειτουργεί Επαρχιακά Γραφεία στη Λεμεσό, τη Λάρνακα-Αμμόχωστο και την Πάφο.

Σημειώνεται επίσης ότι η Υπηρεσία φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις της το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου.


No documents foundΜικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις