Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Αποστολή / Στρατηγική

Λογότυπο ΥπηρεσίαςΗ Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή αποτελεί μια από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών στη νέα ελευθεροποιημένη και ανταγωνιστική αγορά.


Βασικοί στόχοι:
Η επαρκής προστασία της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών και η προώθηση της ανάπτυξης ενός νομοθετικού πλαισίου που θα διασφαλίζει συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά.

Πρόσθετα επιδιώκεται,

  • η ενίσχυση της ευημερίας των καταναλωτών σε ό,τι αφορά την επιλογή, την ποιότητα, την ποικιλία, τη δυνατότητα προσιτών τιμών και την ασφάλεια των καταναλωτικών αγαθών,
  • η ενδυνάμωση και η ανάληψη ηγετικού ρόλου από τους καταναλωτές μέσω της πλήρους, έγκαιρης και ακριβούς πληροφόρησης και ενημέρωσης,
  • η ενίσχυση της εμπιστοσύνης τους που απορρέει από τη διαφάνεια της αγοράς, την αποτελεσματική προστασία τους και την εδραίωση των δικαιωμάτων τους.

Η επίτευξη των πιο πάνω στόχων και επιδιώξεων προωθείται με:
  • την ύπαρξη κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου για την προστασία του καταναλωτή.
  • την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος επιθεώρησης και επιτήρησης της αγοράς και την επιβολή της νομοθεσίας.
  • τη συνεχή πληροφόρηση, ενημέρωση, επιμόρφωση και εκπαίδευση των καταναλωτών και των εμπόρων.
  • την προώθηση ένταξης των θεμάτων προστασίας του καταναλωτή σε άλλους τομείς πολιτικής και κυρίως στην εκπαίδευση τη συνεργασία με τους συνδέσμους και τις οργανώσεις καταναλωτών και τους άλλους κοινωνικούς εταίρους και φορείς στην Κύπρο.
  • τη συνεργασία με τις αντίστοιχες Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή τη ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών, τη ΓΔ Ανταγωνισμού, τη ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, τη ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων, τη ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ και άλλες.
  • τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα που προωθούν καινοτόμα μέτρα για την πληροφόρηση και την προστασία των καταναλωτών.


Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις