Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Όροι Χρήσης

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στις ιστοσελίδες της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα και παρέχονται προς το κοινό, τους πολίτες και επιχειρηματίες, για διευκόλυνση. Αν και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρούνται ακριβείς και επίκαιρες εντούτοις διευκρινίζεται ότι οι πληροφορίες αυτές δεν αποσκοπούν στο να υποκαταστήσουν επίσημα κείμενα, νομικά ή άλλα ούτε και αποτελούν νομική ερμηνεία αυτών (περιλαμβανομένων και των νομοθετημάτων που εμφανίζονται στη θεματική ενότητα με τίτλο "Νομοθεσία").
Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ των πληροφοριών που βρίσκονται στις ιστοσελίδες αυτές και των επισήμων εγγράφων τότε έγκυρο θεωρείται το περιεχόμενο του επισήμου εγγράφου.
Οι διασυνδέσεις με εξωτερικές σελίδες, προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των επισκεπτών και δεν θα πρέπει να εκληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο ως υιοθέτηση ή έγκρισή τους.
H αναδημοσίευση περιεχομένου της ιστοσελίδας επιτρέπεται με αναφορά στην πηγή.


Σχέδιο Δημοσίευσης

Με βάση τις πρόνοιες του περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα Νόμου του 2017 (184(Ι)/2017), η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή υιοθετεί και διατηρεί Σχέδιο Δημοσίευσης, το οποίο καθορίζει τις πληροφορίες που η Υπηρεσία δημοσιεύει, καθώς και αυτές που θα παρέχει κατόπιν αίτησης από τους πολίτες. Νοείται ότι, σε καμία περίπτωση δημοσιεύονται ή/και παρέχονται πληροφορίες που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις/ περιορισμούς που θέτει ο Νόμος 184(Ι)/2017, όπως παραδείγματος χάριν:


    · Πληροφορίες στις οποίες ο αιτητής έχει πρόσβαση μέσω άλλων μεθόδων,

    · Πληροφορίες που σχετίζονται με ή παρέχονται από την Αστυνομία, την Κ.Υ.Π. και την Εθνική Φρουρά,

    · Δικαστικά αρχεία,

    · Κοινοβουλευτικές πληροφορίες,

    · Πληροφορίες που δόθηκαν υπό τον όρο της εμπιστευτικότητας, εχεμύθειας ή επαγγελματικού απορρήτου.Για να δείτε το Σχέδιο Δημοσίευσης πατήστε εδώ.Σχετικά Αρχεία:

ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 168,27Kb)

Μικρές Μπαταρίες

Διαδικτυακές Αγορές

Εγγυήσεις και ελαττωματικά προϊόντα

Αναγραφή Τιμών

Συμμόρφωση Προϊόντων - Καθήκοντα Οικονομικών Φορέων

Λογαριασμοί Πληρωμών

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις